Povezujemo NVO sektor, gospodarstvo in javno upravo.

Izvajamo:

  • Svetovanja s področja mreženja in grozdenja.
  • Ukrepe za doseganje učinkovite organizacije.
  • Procese vplivanja na zakonodajo.
  • Vpeljavo sistemov kakovosti v organizacije.
  • Organizacijo dogodkov.
  • Akcije z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu mreženja in povezovanja
  • Krepitev podpornega okolja za delovanje NVO.
  • Zagotavljanje koristnih informacij za podjetnost.
  • Pravno svetovanje.
  • Izdelava elaboratov ter pravnih mnenj.
  • Dejavnost stikov z javnostjo.
  • Raziskovanje trga in javnega mnenja.