»Smo množina umov.«

no1Verjamemo, da smo najboljši tim in najboljša garancija za uspešno izvedbo projektov, saj imamo povezanost, energijo, znanje in vztrajnost dosegati spremembe na bolje.

Univerzum Minerva® je strukturna podporna organizacija za razvoj človeških potencialov ter slovenskih nevladnih organizacij. Naše vrednote so naša moč, in izhajajo iz besede PODPORA: Prijazni, Odgovorni, Delovni, Predani, Odprti, Razumski in Ambiciozni.Kot družbeno odgovorna strokovna nevladna organizacija vnašamov slovenski prostor nove pristope na področju usposabljanje in izobraževanje, mreženja in zagovorništva ter javnega zdravja. Osredotočeni smo v širjenje energije znanja kar predstavlja tudi naš grafični znak[1]. Od leta 2010 naprej imamo zagotovljeno javno financiranje za sistemsko podporo razvoja izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije in aktivno sodelujemo pri razvoju NVO sektorja s številnimi Ministrstvi. Naši zaposleni so izvoljeni v Svet Centra nevladnih organizacij Slovenije, v medresorsko skupino za pripravo Strategije RS in DRPi (v skupino za izobraževanje in v skupino za zdravje ter Svet Vlade RS za razvoj NVO in prostovoljstva.

Smo člani EUCLID third sector leaders, ETDF-FETD, Mreže za družbeno odgovornost, Slovenske filantropije, CNVOS ter MemoryXL. Univerzum Minerva je iniciatorka in vodja vseh nacionalnih slovenskih vsebinskih mrež, ki združujejo NVO organizacije in so financirane iz ESS sredstev. Temeljna načela delovanja Univerzum Minerva so: družbena odgovornost, povezovanje in koriščenje komparativnih prednosti, spodbujanje lokalnih iniciativ, inovativnosti in podjetništva, krepitev tehnoloških, ekoloških in kadrovskih resursov, krepitev zdravja, varovanje naravnega bogastva in ohranjanje kulturne dediščine. Smo prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013.

Zavezani smo k kakovosti, kar med drugim dokazuje MiQ Q-001/2013.Učinkovitost svojega delovanja zagotavljamo z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja, kar nam omogoča izpeljavo najzahtevnejših projektov.Verjamemo, da smo najboljši tim in najboljša garancija za uspešno izvedbo tako zahtevnega projekta, saj imamo povezanost, energijo, znanje in vztrajnost dosegati spremembe na bolje.

 


[1]logoumiSimbol kot osrednji sporočilni element zaščitene znamke Univerzum Minerva® predstavlja prepletanje vesoljnih orbit, v preseku katerih se oblikuje energija. Univerzum Minerva tako komunicira postavljene vrednote: Z VESOLJNO METAFORO simboliziramo težnjo po odličnosti v izvedbi in oblikovanju sinergij in dovršenih ravnovesij, kot jih poznata samo vesolje in narava. PREPLETENOST ORBIT predstavlja prepletanje in poštenost do vseh oseb, partnerstvo do deležnikov in razumnost, ki se odraža v profesionalnosti delovanja na vseh ravneh. PRESEČIŠČE predstavlja dinamičnost pri uveljavljanju novih rešitev ter energijo znanja in ambicioznost v smeri iskanja rešitev za izboljšanje kakovosti življenja in blaginje ljudi.