v.d. direktorica mag. Vanja Jus

v.D. direktorica EIC Univerzum Minerva Maribor s posebnimi pooblastili in odgovornostmi je mag. Vanja Jus, ki je v EIC Univerzum Minerva Maribor zaposlena od 2005 leta.

jusVanja Jus (1977) je magistra znanosti s področja prava človekovih pravic, magistra prava specializirana za intelektualno lastnino in mednarodno gospodarsko pravo, diplomirana inženirka strojništva s področja konstrukterstva in gradnje strojev,gimnazijska maturantka ter profesorica strokovnih predmetov.

Poleg formalnih programov izobraževanja ima zaključenih še poreko dvajset izobraževanj s področja Intelektualne lastnine, Vodenja, Projektnega managementa, Strateškega managementa, Urjenja uma, Javnega nastopanja, Komunikacije, Stikov z javnostmi, Poslovnega bontona in Družbene odgovornosti organizacij.

Opravljen ima strokovni izpit za zastopnico za modele in znamke pri Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije ter Strokovni izpit za vodenje postopka v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku,ki ga je opravila na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Ima bogate izkušnje z vodenjem civilnega dialoga, vodenjem organizacij in projektov, ki si jih je pridobila skozi učenje in praktično delo na mestu; predsednice parlamenta Študentske organizacije Univerze v Mariboru, vodje, članice senata Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, članica evropskega zbora nacionalnih predstavnikov ESN sekcij, nacionalne koordinatorke Slovenije za Central Student Network, predsednica Združenja boksarskih sodnikov Slovenije, vodje projekta MemoHELP, kot svetovalka za intelektualno lastnino na TehnoCentru Univerze v Mariboru, pisarni za prenos tehnologij, na Evropskem inovacijskem centru Univerzum Minerva ter v številnih drugih organizacijah in podjetjih kjer sodeluje.

Je članica Združenja za zaščito industrijske lastnine, predsednica Nacionalnega združenja za promocijo in urjenje uma Slovenije, vodja zagovorništva pri mreži izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije, članica Alumni kluba diplomantov FS UM, članica Alumni kluba Fakultete za državne vede, članica Sveta vlade republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij izvoljena v imenu nevladnih organizacij Slovenije ter predstavnica nevladnih organizacij v delovni skupini za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020.
Tekom športne kariere je v judu osvojila naziv državne prvakinje ter bila dve leti vice prvakinja Republike Slovenije.

Tekoče govori slovensko, angleško, nemško in srbsko.

Ni članica nobene od političnih strank.

Živi in dela v skladu z načelom urejenosti, logičnosti in doslednosti skupaj s sinovi Erazmom (2007), Urbanom (2008), Lovrom (2010) ter partnerjem mag. Petrom Cokanom v Mariboru.

Predavatelj in idejni vodja mag. Peter Cokan

EIC Univerzum Minerva Maribor vodi mag. Peter Cokan od septembra 2005 dalje.

cokanPeter Cokan (1976) je aktiven državljan, s ponotranjenim vseživljenjskim učenjem. Je magister znanosti s področja prava človekovih pravic, magister prava specializiran za intelektualno lastnino in mednarodno gospodarsko pravo, diplomirani inženir strojništva s področja konstrukterstva in gradnje strojev, inženir strojništva s področja energetike in procesnega strojništva, strojni tehnik, mehanik vozil in voznih sredstev ter profesor strokovnih predmetov.

Poleg formalnih programov izobraževanja ima zaključenih še poreko trideset izobraževanj s področja Urjenja uma, Intelektualne lastnine, Sistemov kakovosti, Pogajanj, Marketinga, Razvoja izdelkov in storitev, Strateškega managementa, Vodenja, Komunikacije, Projektnega managementa in Vodenje projektov.
Opravljen ima tudi strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije ter Strokovni izpit za vodenje postopka v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku,ki ga je opravil na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Ima bogate izkušnje z vodenjem organizacij in projektov, ki si jih je pridobil skozi učenje in praktično delo na mestu predsednika študentskega izobraževalnega društva ViVa, sekretarja za univerzitetno politiko in izobraževanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru, prodekana za študentska vprašanja na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, številnih drugih organizacijah in podjetjih kjer sodeluje ter na Evropskem inovacijskem centru Univerzum Minerva.

Je član Združenja profesionalcev za prenos tehnologije Slovenije, član MENSA Slovenija, član Andragoškega društva Slovenije, tajnik Nacionalnega združenja za promocijo in urjenje uma Slovenije, vodja mreže izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije, član Alumni kluba diplomantov FS UM, član Alumni kluba Fakultete za državne vede, član upravnega odbora Slovenskega združenje managerk in managerjev NVO, član upravnega odbora Združenja boksarskih sodnikov Slovenije, član Sveta Zavoda Center nevladnih organizacij Slovenije - CNVOS, član komisije za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor, predstavnik nevladnih organizacij v delovnem odboru za Evropsko leto 2012 pri uradu Vlade RS za komuniciranje RS, predstavnik nevladnih organizacij s področja izobraževanja v delovni skupini za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020.

Tekoče govori slovensko, angleško in hrvaško.

Ni član nobene od političnih strank.

Živi skupaj s sinovi Lovrom (2010), Urbanom (2008) in Erazmom (2007) ter partnerko mag. Vanjo JUS (1977) v Mariboru kamor sta se preselila s Koroške.

 

 Predavatelj Marko Korenjak

  Marko Korenjak

Marko Korenjak, rojen v Mariboru je licenčni inštruktor programa MemoHELP. Je mednarodno priznan NLP Trener (SNLP, INLPTA, GANLP, DVNLP, IANLP) in NLP Coach (certificiran program ICF), predsednik strokovnega sveta SNLP, direktor podjetja za izobraževanje, svetovanje in coaching Kreus. Kot tekmovalec (viceprvak na Memoriadi 2013) in predavatelj miselnih športov je aktiven tudi na področju treniranja spomina.