Čista zmaga nastane, ko se združijo moka, kvas in voda. Podobno je pri povezovanju. Za čiste zmage se Univerzum Minerva ter njeni zaposleni vključuje v naslednje organizacije in mreže.

Vseživljenjsko učenje Zagovorništvo in NVO Intelektualna lastnina
minvos cnvos zdruzenje
 xml  euclid
 aippi
world analindh
 
ektcm filantropija
etdf irdo
mrezazadruzbenoodgovornost