STANDARD KAKOVOSTI MINVOS 

 

Izvajalec: Mreža MINVOS

MiQ Logo_umi 
 
Si želi izboljšati svoje procese? Želite izboljšati učinkovitost poslovanja? Želite prihraniti čas in denar? Želite povečati zadovoljstvo svojih strank?

Če ste odgovorili pritrdilno potem izboljšajte kakovost in si pridobite certifikat Standard kakovosti MINVOS v izobraževalnih NVO

 
Kakovost procesov je ključnega pomena za delovanje vsake organizacije. S tem si organizacija zagotavlja uspešnost in
učinkovitost tako delovanja organizacije kot tudi opravljanja svojih storitev.
 
Cilji 
 
Cilj doseganja kakovosti v izobraževanju je, da organizacije spoznajo pomen in pomembnost sistema kakovosti ter usvojijo znanja s pomočjo smernic za opredelitev delovanja organizacije in načinov za izboljšanje kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov, s katerimi bodo lahko uspešno vzpostavili sistem kakovosti v svoji organizaciji. Z vpeljavo sistema kakovosti bodo pripomogli k dvigu standarda delovanja svoje organizacije in k lažjemu razvoju izobraževalnih procesov. 
 
Namen certifikata 
 
Namen certifikata je izboljšanje kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov, ki jih nudijo izobraževalne NVO. Pa tudi dvig standardov delovanja izobraževalnih NVO ter s tem lažji in hitrejši napredek razvoja izobraževalnih procesov. 
 
Zakaj je kakovost tako pomembna ? 
 

• Vedno bolj kritični udeleženci

• Vedno večja konkurenca

• Dvig kakovosti formalnega in neformalnega izobraževanja

• Zaradi oblikovanja pozitivne podobe

• Večja učinkovitost

 

Več o certifikatu MiQ najdete na www.minvos.org