Povezujemo NVO sektor, gospodarstvo in javno upravo.

Izvajamo:

 • Svetovanja s področja mreženja in grozdenja.
 • Ukrepe za doseganje učinkovite organizacije.
 • Procese vplivanja na zakonodajo.
 • Vpeljavo sistemov kakovosti v organizacije.
 • Organizacijo dogodkov.
 • Akcije z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu mreženja in povezovanja
 • Krepitev podpornega okolja za delovanje NVO.
 • Zagotavljanje koristnih informacij za podjetnost.
 • Pravno svetovanje.
 • Izdelava elaboratov ter pravnih mnenj.
 • Dejavnost stikov z javnostjo.
 • Raziskovanje trga in javnega mnenja.