Z izobraževanjem in usposabljanjem zagotavljamo izboljšanje usposobljenosti izobraževalnih NVO, učinkovitost in
kakovost delovanja s področja izobraževalnega NVO.

S svetovalno dejavnostjo in tehnično pomočjo predstavljamo celovito podporno storitev namenjeno razvoju NVO s področja
izobraževanja in usposabljanja.

Pomagamo pri ustvarjanju pogojev za povečano strokovnost in učinkovitost delovanja nevladnih organizacij.

Z aktivnim informiranjem o nevladni organiziranosti nevladnih organizacij s
področja izobraževanja in usposabljanja zagotavljamo nenehen razvoj izobraževalcev in izobraževalnih programov.