»Energija znanja.«

pomenIme Univerzum Minerva povezuje dva termina; (1) UNIVERZUM, ki pomeni neskončno urejen prostor, ki ga sestavlja neskončno število drugih svetov ter (2) termin MINERVA, ki v rimski mitologiji predstavlja boginjo modrosti, vojne in zavetnico obrtnikov.

Povezani samostojni besedi Univerzum in Minerva skupaj v skupnem terminu UniverzumMinerva pa pomenita in predstavljata neskončno moč modrosti oz. znanja.

Naše ime Univerzum Minerva je upodobljeno v našem znaku, ki prikazuje prepletanje vesoljnih orbit, v preseku katerih se oblikuje energija znanja.

Znak Univerzum Minerva hkrati simbolizira naše vrednote, kjer; (1) Z VESOLJNO METAFORO simboliziramo težnjo po odličnosti v izvedbi torej k oblikovanju sinergij in dovršenih ravnovesij, kot jih poznata samo vesolje in narava ter dinamičnost pri uveljavljanju novih rešitev; (2) S PREPLETENOSTJO ORBIT predstavljamo prepletanje in poštenost do vseh oseb, tesen odnos do strank in prijaznost, spoznavanje novega in radovednost, partnerstvo do deležnikov in razumnost, ki se odraža v profesionalnosti delovanja na vseh ravneh; (3) PRESEČIŠČE predstavlja dinamičnost pri uveljavljanju novih rešitev ter energijo znanja in ambicioznost v smeri iskanja rešitev za izboljšanje kakovosti življenja in blaginje ljudi.

Okrajšava za ime Univerzum Minerva je UMi, ki nastane iz prve črke imena Univerzum in prvih dveh črk Minerva in prav tako poudarja um v množini in njegovo neskončno moč, ki nastane s povezovanjem in sinergijo med posameznimi človeškimi umi. Umi v egiptovskem jeziku pomeni življenje. Osebe z imenom Umi označuje globoka notranja željo po ustvarjanju in odličnost v analiziranju, razumevanju in učenju.