»Širimo znanje.«

Univerzum Minerva izvaja dejavnosti na področju:

urjenja uma, mreženja in intelektualne lastnine in prenosa tehnologije.

Dejavnosti, ki jih izvajamo na področju urjenja uma so:

Dejavnosti, ki jih izvajamo na področju mreženja so:

Dejavnosti, ki jih izvajamo na področju intelektualne lastnine in prenosa tehnologije so:

 • Projekt KDOR DAJE, TA PREJME

Registrirane dejavnosti Univerzum Minerva so:

 • J58.110 Izdajanje knjig
 • J58.190 Drugo založništvo
 • J58.210 Izdajanje računalniških iger
 • J62.010 Računalniško programiranje
 • M69.103 Druge pravne dejavnosti
 • M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 • M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 • M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 • M74.300 Prevajanje in tolmačenje
 • M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 • N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
 • N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • R91.011 Dejavnost knjižnic
 • R 91.012 Dejavnost arhivov