Ker več glav več ve, pod okriljem mreže MINVOS, v medsebojnem sodelovanju članic nenehno nastajajo novi, inovativni in družbeno koristni projekti.  minvos logo

 

I. Akcija IZKUŠNJA SPREMINJA 
 
Društvo študentov invalidov Slovenije v sodelovanju z mrežo MINVOS vsako leto, pod naslovom Akcija Izkušnja spreminja organizira več različnih delavnic, s katerimi nazorno prikaže svet posebnih potreb na drugačen in edinstven način (delavnice z belo palico, delavnice s simulacijskimi očali, delavnice vožnje z invalidskim vozičkom,...). 
 

Namen projekta:

• Izboljšanje poznavanja posebnih potreb

• Zmanjševanje predsodkov o invalidih

• Delavnice izvajajo med drugimi tudi študenti invalidi, kar povečuje njihove praktične izkušnje in njihovo samozavest

 

Cilj projekta:

• Povečano znanje o posebnih potrebah

• Zagotavljanje enakosti dostopa do znanja in zaposlitve za invalide

• Tesnejše sodelovanje z javno upravo

 

 II. GROZD - znanje za vse

 

Vizija mreže MINVOS je , da smo v mreži MINVOS povezane nevladne organizacije s področja izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji, ki so-vplivamo na odločitve v družbi in smo trajen, konstruktiven in nepogrešljiv partner državi ter gospodarstvu in predstavljamo pomembno dopolnitev in alternativo javnemu sektorju na področju izobraževanja in usposabljanja. Za uveljavljanje in ohranjanje svojega družbenega vpliva pa mora sektor delovati povezano in organizirano zato menimo, da  pomembno vlogo pri tem odigra povezovanje v podjetniški grozd.

 

Namen projekta:

• Namen vzpostavitve grozda na področju izobraževalnih NVO je nekapitalsko povezovanje izobraževalnih NVO, ki vodi k tesnemu sodelovanju in ustvarjanju močnih jeder v izobraževalni sferi.

 

Cilj projekta:

 
• ustanoviti mrežo organizacij in posameznikov, ki bo specializirana in konkurenčna dobaviteljica celovitih rešitev na področju izobraževanja in bo dolgoročno konkurenčnost gradil na inovativnosti, razvoju in kakovosti pri čemer želi povečati relativno nizko inovativnost izobraževalnega sektorja, kakor tudi preseči tradicionalni pristop "od zgoraj navzdol", pri katerem raziskovalni sektor prispeva vse inovacije, medtem ko industrija pasivno čaka na priložnost, da bo prišla do kakšne taktične, kratkoročne finančne koristi.

• zvišati dodano vrednost sektorja, znižati proizvodne stroške, spodbujati inovacije in razvoj dobavne verige, povečati zaposlenost, privabiti investicije, iskati sredstva, komercializirati akademske raziskave in okrepiti tekmovalnost

 

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

 

 III. VZPOSTAVITEV SISTEMA KAKOVOSTI

 

Kakovost procesov je ključnega pomena za delovanje vsake organizacije. V mreži MINVOS zato uvajamo certifikat Standard kakovosti MINVOS - sistem kakovosti izobraževalnih NVO.

 

Namen projekta:

Namen certifikata je izboljšanje kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov, ki jih nudijo izobraževalne NVO. Pa tudi dvig standardov delovanja izobraževalnih NVO ter s tem lažji in hitrejši napredek razvoja izobraževalnih procesov.

 

Cilji projekta:

Cilj doseganja kakovosti v izobraževanju je, da organizacije spoznajo pomen in pomembnost sistema kakovosti ter usvojijo znanja s pomočjo smernic za opredelitev delovanja organizacije in načinov za izboljšanje kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov, s katerimi bodo lahko uspešno vzpostavili sistem kakovosti v svoji organizaciji. Z vpeljavo sistema kakovosti bodo pripomogli k dvigu standarda delovanja svoje organizacije in k lažjemu razvoju izobraževalnih procesov.

 

Več o sistemu kakovosti si lahko preberete tukaj.

 

 IV. AMBASADOR ZNANJA

 

Projekt Ambasador je v pripravi. Njegovo realizacijo pričakujemo že v tem letu. Projekt vključuje celoten postopek pridobitve naziva ambasador znanja. Vzpostavili bomo priznanje in postopek za pridobitev priznanja za najzaslužnejše osebe in organizacije, ki prispevajo k uspešnemu razvoju izobraževalnega NVO sektorja. Podelitev nagrade in priznanja bo potekala vsako leto na letnem srečanju članic mreže MINVOS. 

 

Namen projekta:

•Krepitev mreženja in sodelovanja z NVO na področju delovanja NVO mreže izobraževanja in usposabljanja.

 

Cilji projekta:

• Izdelati celoten postopek za pridobitev naziva ambasador znanja.

• Izvesti postopek pridobitve naziva in podeliti priznanje najzaslužnejši osebi in organizaciji, ki prispevajo k uspešnejšemu razvoju izobraževalnega NVO sektorja.

 

 V. KREPIMO MOŽGANE

 

Projekt je še v fazi nastanka. V okviru tega projekta se bodo izvedle vse aktivnosti za realizacijo medijske kampanje, katere glavno sporočilo bo, da so NVO kompetentne in pripravljene na izvajanje preventivnih nalog s področja mentalnega zdravja. Izdelal se bo načrt za izvedbo kampanje. K sodelovanju bomo povabili naslednje organizacije: članice mreže MINVOS, Nacionalni svet miselnih športov Slovenije, MENSA, Spominčica, Mreža NVO za zdravje, Mreža za starejše ter ZDUS. Preverili bomo, ali je možno sodelovanje s projektom Simbioz@. Pripravili bomo nabor kreativnih idej ter izdelali finančni plan. Za izbiro končnih idej bomo zaprosili konzorcijske partnerje, nato pa v septembru pripravili gradiva za medije. Sočasno bomo v septembru komunicirali z mediji glede zakupa prostora, v oktobru pa bomo realizirali oglaševanje. V času kampanje bomo spremljali vse večje medije, da bomo lahko analizirali učinek same kampanje.

 

Namen projekta:

• dokazati, da so izobraževalne NVO primerne za izvajanje preventivnih koncesionarnih programov za mentalno zdravje.

 

Cilji projekta:

• javnosti in oblastem skozi medije sporočiti, da ima NVO rešitve s katerimi lahko pomaga pri ohranjanju mentalnega zdravja in je to z veseljem pripravljena storiti.