Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije MINVOS, v katero je vključenih že 165 nevladnih organizacij, je najštevilčnejša vseslovenska mreža nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji.
 
Splošni namen mreže je prispevati k povezanemu, dejavnemu in okolju prepoznavnemu, uveljavljenemu ter vplivnemu nevladnemu sektorju s področja izobraževanja in usposabljanja.
 
Mreža MINVOS vodi civilni dialog in nudi strokovno podporo za krepitev usposobljenosti nevladnih izobraževalnih organizacij v Sloveniji za izvajanje projektov, programov in javnih politik ter promocijo nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja posebnih javnosti o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter pomenu NVO.
 
Mreža MINVOS je odprta za vse NVO-je, ki se na formalen ali neformalen način ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem ter za vse, ki hočejo in želijo sodelovati.

Dejavnosti mreže so brezplačne in pod enakimi pogoji dostopne vsem nevladnim organizacijam s področja izobraževanja in usposabljanja.