Z združevanjem in sodelovanjem se v mreži MINVOS trudimo, da nevladni sektor na področju izobraževanja in usposabljanja s sodelovanjem na nacionalni ravni postane konstruktiven, nepogrešljiv partner državi in gospodarstvu.
 
Krepimo svojo vlogo progresivnega družbenega akterja, ki bo predstavljal pomemnejšo dopolnitev in alternativo javnemu sektorju na tem področju.
 
Uveljavljamo trajne oblike so-vplivanja na odločitve v družbi, ki se nanašajo na NVO s področja izobraževanja in usposabljanja ter vodenje civilnega dialoga.